Velkommen til Lofotnaturen!

Lofoten Turlag vil med denne nettsiden ønske deg velkommen til storslagne Lofoten! Lofoten vil garantert gi deg naturopplevelser for livet! Lofoten Turlag ble stiftet i 1987, og her finner du informasjon om ulike aktiviteter i turlagets regi, alt i fra turer for små og store, turlagets hytter, trygge og anbefalelsesverdige turruter samt viktig natur- og miljøvernarbeid.

Bli med på tur i vårt vakre øyrike! 

 

KONTORLEDER -  LOFOTEN TURLAG

Ved Lofoten Turlags kontor på Leknes på Vestvågøy er det ledig nyopprettet engasjement som kontorleder i inntil 50% stilling.

Våre målsettinger med stillingen er blant annet å profilere Lofoten Turlag utad og gjennom for eksempel sosiale medier skape økt interesse for turlaget og våre fritidsaktviteter.

Stillingen er underlagt styret og følgende arbeidsoppgaver kan være aktuelle: 

  • Organisering av møter og kurs
  • Oppfølging av turprogram og turer
  • Produksjon av kalender og annet profileringsmateriell
  • Oppfølging av post og andre henvendelser til turlaget
  • Prosjekter og søknader om tilskudd
  • Profilere turlaget indirekte (via medier) og direkte (møter og lignende)

Oversikten over aktuelle oppgaver er ikke uttømmende, og vil bli tilpasset og fastsatt etter hvert i nært samarbeid med kontorlederen.

Søkere må inneha kunnskaper om friluftsliv og friluftslivsarbeid, ha gode kommunikasjonsevner og kunne arbeide selvstendig og strukturert.

Engasjementets varighet, arbeidstid og lønn etter næmere avtale.

Søknad med CV endes Lofoten Turlag, Postboks 90, 8376 Leknes eller direkte til post@lofoten-turlag.no innen 15. juni.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til styreleder Sigfús Kristmannsson på tlf. 917 16 450. 

 

Søppelplukking i Hagskaret 

Lofoten turlag har deltatt i Rusken aksjonen og plukket søppel hver vår langs veien over Hagskaret på Vestvågøy. Vi oppfordrer våre medlemmer å delta i år:

Tirsdag 12. mai

Oppmøte: Hagskaret kl. 18:00
Varighet: ca. 3 timer

Opplysninger: Knut Stensen 908 02 815/kstensen@online.no

 

Turlaget stiller med søppelsekker og tilhengere for å levere på LAS 

  

 

Årsmøte i Lofoten turlag 2015

Tid: 17. mars 2015 kl. 19:00 

Sted: Musikkhuset i Svolvær (Caroline Harveys vei 15, rett over Shell) 

Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Årsmelding  2014

Sak 4. Regnskap 2014

Sak 5. Budsjett 2015

Sak 6. Strategiplan

Sak 7. Valg

Sak 8. Innkomne saker

Innkomne saker må være styret i hende innen 1. mars slik at styret har mulighet til å behandle sakene i forkant av årsmøte. 

 

 

Besøkskalender for hyttene

Her legger vi inn større grupper som skal besøke hyttene våre. Dette er gjort for å unngå at flere større grupper planlegger overnatting samtidig og for å unngå kollisjoner. 

 

 

Turprogrammet 2015

Turprogrammet for  2015 er klart og kommer med 1. nummer av Fjell og vidde 2015 til alle medlemmer i Lofoten turlag. 

Lofotkalenderen 2015.

25 års jubileumskalender!

Lofotkalenderen 2015 kan bestilles ved å sende en e-post til: salg@lofoten-turlag.no Den koster kr. 125,- pr. stk. fritt tilsendt. Faktura følger forsendelsen og bes betalt ved forfall. Ikke glem å oppgi antall kalendere og ditt navn og adresse når du bestiller. Kalenderen selges også i bokhandler og en del andre steder i distriktet. 

Hytteseminar og regionmøte for Turlagene i Nord-Norge. Mortsund, Lofoten 18. - 21.9.2014

Lofoten turlag og DNT sentralt arrangerer seminaret og møtet i Mortsund. Det er 39 påmeldte på hytteseminaret og 34 på regionmøtet.

Hytteseminar 19. september 

Regionmøte 20. september 

 

Årsmøte i Lofoten turlag 2014

Tid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19:00

Sted: Ramberg gjestegård

Årsmøtedokumenter  

Referat   

Årsmøte i Lofoten turlag 2013

Tid: Tirsdag 19. mars 2013 kl. 19:00

Sted: Surprise Leknes

Innkalling

Årsmelding 2012

Referat 

Barnas Turlag i Lofoten!

15. oktober 2012 fikk Lofoten Turlag en avdeling med Barnas Turlag i Aust-Lofoten og i juni 2014 ble Barnas turlag på Vestvågøy stiftet.  Alle medlemmer av Lofoten Turlag mellom 0 og 12 år blir automatisk medlem av denne.

Les mer

Følg Lofoten turlag på Facebook